Yüz Yüze Eğitim ve Sınav Uygulaması Hakkında

Bölümümüz düzenli olarak; pandemi koşullarını, akademik birimlerin raporlarını ve üniversitemizin koruyucu tedbirlerini dikkate alarak hibrit eğitimin seyreltilmiş yüz yüze bölümüne ilişkin değerlendirmeler yapmaktadır. Halihazırda bölümüz tarafından yüze yüze eğitim ve ara sınav uygulaması planlanmamaktadır. Üniversitemizin diğer birimleri tarafından sizlere sunulan yönergeler ve yapılan duyurular o birimlerin eğitsel koşullarıyla ilişkilidir.

Konu hakkında yeni bir gelişme olması durumunda tüm öğrencilerimiz gerekli tüm tedbirleri alabilecekleri bir süre öncesinde bilgilendirilecektir. Lütfen bölümümüzün web sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

© Copyright (2021)