Yüksek Lisans Programları Mülakat ve Genel Değerlendirme Sonuçları

Yüksek Lisans Programları Mülakat ve Genel Değerlendirme Sonuçları, 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00’de sbe.baskent.edu.tr ve pskbaskent.net adreslerinde ilan edilecektir.

© Copyright (2021)