Psikodrama İle Tanışma Atölyesi: Spontane, Yaratıcı, Eyleme Dönük Bir Yöntemle Karşılaşma

Bir grupla çalışma ve psikoterapi yöntemi olan psikodrama, grup üyelerine spontanlık ve yaratcılıklarını geliştirme, farkındalık ve içgörü kazanma, empati kurabilme, günlük yaşamda aldığı çeşitli rollerle olan ilişkilerini, baş etme becerisilerini ve dayanıklılığını geliştirebilme olanağı tanır.  Bu atölyede ANKA Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Derneği’nin katkılarıyla ve Psikolog-Psikodramatist Özlem Ulutaş’ın yürütücülüğünde, katılımcıların psikodrama yöntemi …

Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Yüksek Lisans Öğrencisi İlanı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde yürütülmekte olan ERASMUS+ projesi (Kod: 2020-1-TR01-KA204-092950) kapsamındaki laboratuvar araştırmaları ile bölüm çatısı altında faaliyet gösteren araştırma laboratuvarlarında çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip ve tabloda görülen sayıda kısmi zamanlı çalıştırılacak yüksek lisans öğrencisine ihtiyaç vardır. Çalışacağı Bölüm İhtiyaç Duyulan Öğrenci Sayısı Haftalık Çalışma Saati …

2023-2024 Güz Dönemi Ders Programları

2023-2024 Güz Dönemine ilişkin ders programlarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz: %100 İngilizce Programhttps://www.pskbaskent.net/wp-content/uploads/2023/09/DersProgrami_23-24Guz_ENG.pdf %30 İngilizce Program (Yeni Katalog) https://www.pskbaskent.net/wp-content/uploads/2023/09/DersProgrami_23-24Guz_YeniKatalog.pdf %30 İngilizce Program (Eski Katalog) https://www.pskbaskent.net/wp-content/uploads/2023/09/DersProgrami_23-24Guz_EskiKatalog.pdf

Yüksek Lisans Başvuruları Bilim Sınavı Yerleri

Sosyal Psikoloji ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların bilim sınavı bilgileri aşağıdaki gibidir. Sınav Tarihi: 13.09.2023Sınav Saati: 09.30Sınav Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi, A408, D422 ve D423 no’lu sınıflar Adayların hangi sınıflarda sınava gireceklerine ilişkin bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.pskbaskent.net/wp-content/uploads/2023/09/BilimSinaviListesiWEB-1.pdf

© Copyright (2021)