Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans

SOSYAL PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kendi amaçlarına uygun olarak öğrencilerin geniş bir yelpazede dersler alabilmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Programda açılması düşünülen tüm dersler kuramsal ağırlıklı ama aynı zamanda uygulamalı içeriğe de sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu program kapsamında öğrenciler, sosyal psikoloji alanının temel uzmanlık derslerinin yanı sıra bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, nöropsikoloji gibi alanlardaki ilgili dersleri de alma şansına sahip olurlar. Klasik bir sosyal psikoloji yüksek lisans programından farklı olarak Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans programında, deneysel yöntem paradigmalarına daha çok önem verilmektedir. Programa kayıtlı öğrenciler, aldıkları derslerde deneysel metodoloji ve istatistik konusunda bilgi edinirler. Ayrıca öğrencilere özellikle bilişsel psikoloji çalışmalarının sosyal psikoloji alanına uyarlanması konusunda bir bakış açısı geliştirmelerine olanak verilir. Programı bitirmek için gerekli olan Yüksek Lisans Tezi de bu yaklaşım çerçevesinde şekillenir.

Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Açık Bilim (Open Science) pratiklerini destekleyerek ders içeriklerinde, araştırma faaliyetlerinde ve tez süreçlerinde açık bilim kriterlerine bağlılık göstermektedir. Yürütülen tüm tezler ön kayıtlı (pre-registration) olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırmalarda kullanılan materyaller, veriler ve çıktılar kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında alan adı olarak genel psikoloji değil “Sosyal Psikoloji” yazmaktadır.

Başvuru Bilgileri

BİLİM SINAVI:

 • 2023-2024 akademik yılı Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 09.30’da Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Sınavlarda kimlik tespiti için kontrol zorunluluğu, bir YÖK uygulamasıdır. Bu nedenle adayların, fotoğraflı nüfus cüzdanının veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir) yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Bilim sınavı sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar https://www.pskbaskent.net adresinde ilan edilecektir ve listelerde aday başvuru numarası kullanılacağı (adayın kimlik bilgisi yayınlanmayacağı) için adayların program başvurusunda kendilerine verilen “aday başvuru numarası”nı bilmeleri gerekmektedir.
 • Adayların sınava kurşun kalem ve silgi ile gelmeleri gerekmektedir.
 • Bilim sınavı, çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır ve dili İngilizcedir. Sınav süresi 60 dakikadır. Sadece doğru yanıtlar dikkate alınacaktır. Yanlış yanıtların alınacak puana olumsuz bir etkisi yoktur.

Bilim Sınavı Tarih: 13 Eylül 2023 Çarşamba
Bilim Sınavı Saat: 09:30 (60 dk)
Bilim Sınavı Yer: Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi Fen Ededbiyat Fakültesi Binası

 

MÜLAKAT:

 • 2023-2024 akademik yılı Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı mülakatları için tarih aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
  • 13 Eylül 2023 Çarşamba 13.00-17.00 ve 14 Eylül Perşembe 09.30-17.00
 • Mülakatlar yüz yüze yapılacaktır.
 • Mülakata girecek adayların belirlenmesinde aşağıdaki kriterler uygulanacaktır.
  • Adayın bilim sınavındaki 50 sorudan en az 30’una doğru yanıt vermiş olması gerekmektedir. 30’un altında doğru yanıt sayısı bulunan adaylar mülakata çağırılmazlar.
  • Bilim sınavında doğru yanıt sayısı 30 ve üzerinde olan adayların ALES puanlarının %40’ı, lisans genel not ortalamalarının %30’u ve bilim sınavındaki doğru yanıt sayısının %30’u toplanarak bir değerlendirme puanı elde edilecektir. Adayların değerlendirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak oluşan listeden ilk 24 aday (program kontenjanının iki katı) mülakata davet edilecektir.
 • Mülakata alınacak adayların listesi 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar https://www.pskbaskent.net adresinde ilan edilecektir. Adayların, mülakata alınacakları ilan edilen tarih ve saatte, belirtilen yere gelerek mülakata alınana kadar beklemeleri gerekmektedir.

Mülakat Tarih ve Saat: 13 Eylül 2023 Çarşamba, 13.00-17.00 ve 14 Eylül Perşembe, 09.30-17.00

Mülakat Yer: Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Binası

 

DEĞERLENDİRME:

 • Mülakat listelerinde yer alan ve planlanan mülakat tarih ve saatinde mülakata alınan adayların ALES puanlarının %50’si, lisans genel not ortalamalarının %20’si ve mülakat puanlarının %30’u dikkate alınarak ağırlıklı ortalama puanları oluşturulacaktır. Oluşan sıralamada en yüksek puana sahip ilk on iki aday, Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanır. Programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 15 Eylül 2023 Cuma saat 17.00 itibariyle http://sbe.baskent.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Değerlendirmelerde kullanılacak olan tüm puanlar yüzlük sisteme göre hesaplanarak kullanılacaktır.

Başvuru Koşulları

1. Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na farklı bölümlerden başvuran öğrenciler gerekli görüldüğü durumlarda 1 yıl bilimsel hazırlık okumak durumundadırlar.
2. Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.
3. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na da girebilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:

ÜDS – KPDS: 70
YDS – eYDS: 70
YÖKDİL: 70
TOEFL – IBT: 84
CAE: B
CPE: C
Pearson PTE: 71

4. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.
5. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.
6. Programa özel öğrenci kabul edilmemektedir.

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2023 – 2024 Akademik Yılı için 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

Önemli Not: Türk Psikologlar Derneği ve Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programlarımızda TPD üyesi öğrencilerimize %30 indirim uygulanacaktır.

İleri İstatistik Uygulamaları (4 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi (Dönemlik 5 Kredi)
Diğer Dersler (3 Kredi)

Mezuniyet Koşulları:

Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 126 AKTS’lik dersleri (23 AKTS zorunlu ders, 48 AKTS seçmeli ders ve bunlara ek olarak 10 AKTS’lik “seminer” ve 45 AKTS’lik tez dersleri) başarı ile tamamlanmalıdır.

Bir Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisinin tez savunması yapabilmesi için _tez danışmanı dışında_ bir öğretim elemanı ile birlikte ya da onun gözetiminde yaptığı bilimsel en az 1 çalışmayı SCI, SSCI, AHCI ya da PsycINFO tarafından taranan ve tez danışmanın onayladığı bir dergiye değerlendirilmesi için göndermiş olması ya da ulusal / uluslararası onaylanmış bir kongrede sözel olarak sunmuş olması gerekmektedir.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri Kökdemir
zuyen@baskent.edu.tr | 0312 246 6666 / 6807

Ders Programı

PSK 515 Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

PSK 503 Sinirbilim

PSK 000 Seçmeli Ders I

PSK 000 Seçmeli Ders II

PSK 000 Seçmeli Ders III

PSK 516 İleri İstatistik Uygulamaları

PSK 000 Seçmeli Ders IV

PSK 000 Seçmeli Ders V

PSK 000 Seçmeli Ders VI

PSK 000 Seçmeli Ders VII

PSK 591 Seminer

PSK 581 Tez I

PSK 000 Seçmeli Ders VIII

© Copyright (2021)