Öğrenme ve Öğretme Merkezi (BÖGEM) Çevrimiçi Eğitimleri

Başkent Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Eğitim Takvimi

Başkent Üniversitesi öğrencilere yönelik düzenlenen çevrimiçi eğitim programı “Uzaktan Eğitimde Öğrenci Olmak”, “Etkili Zaman Yönetimi ve Ertelememe”, “Başkent Üniversitesi Bilişim Hizmetleri ve Uygulamaları”, “Stres Yönetimi ve Motivasyon”, “Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Kaynaklarının Uzaktan Erişimi ve Kullanımı” ve “Uzaktan Öğretimde Yardımcı Teknolojiler: Bulut Depolama ve Youtube Kullanımı” konularına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Öğrencilere yönelik olan program, her biri 60 dakika süren toplamda yaklaşık 6 saatlik çevrimiçi dersten ve 6 konudan oluşmaktadır. Eğitim bağlantı adresi bogem.baskent.edu.tr web sayfasında ve e-posta aracılığı ile duyurulacaktır.
Tarih ve Saat Eğitim Konusu Öğretim Elemanı

8 Şubat 2021 / 11:00-12:00 Uzaktan Eğitimde Öğrenci Olmak Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu

8 Şubat 2021 / 13:00-14:00 Etkili Zaman Yönetimi ve Ertelememe Öğr. Gör. Dr. İmgehan Özkan Elgün

9 Şubat 2021 / 11:00-12:00 Başkent Üniversitesi Bilişim Hizmetleri ve Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çetinkaya

10 Şubat 2021 / 11:00-12:00 Stres Yönetimi ve Motivasyon Öğr. Gör. Dr. İmgehan Özkan Elgün

11 Şubat 2021 / 11:00-12:00 Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Kaynaklarının Uzaktan Erişimi ve Kullanımı Çiğdem Köksal

12 Şubat 2021 / 11:00-12:00 Uzaktan Öğretimde Yardımcı Teknolojiler: Bulut Depolama ve Youtube Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Halil ERSOY

© Copyright (2021)