Laboratuvarlar

LABORATUVARLAR

ELYADAL

Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı, 2000 yılından bu yana Başkent Üniversitesinde faaliyet göstermektedir. Bizleri, bu Laboratuvarı kurmaya yönelten ve ortak çalışmalar planlamaya iten en önemli etken, bilime ve bilimsel yönteme bakış açımız oldu. Bu amaç doğrultusunda işletme, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji ve diğer alanlardan öğretim elemanları ve öğrenciler biraraya gelerek, bilime yönelik tartışmaları ve çalışmaları yürütecek Laboratuvar ekibini kurdu.

Laboratuvar İnternet Sitesi:
http://www.elyadal.org/

eXSPLab

Varoluşçu Sosyal Psikoloji Laboratuvarı (eXSPLab), Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde 2014 yılında kurulan Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nın yeniden yapılandırılmasıyla 2022 yılında faaliyete geçmiştir. eXSPLab’ın ekip üyeleri birbiriyle ilişkili ancak farklı araştırma konuları üzerinde çalışmaktadır. Bunlar eXSPLab’de 3 ana ve farklı araştırma alanı altında toplanmaktadır: (1) varoluşçuluk ve varoluşçu sosyal psikoloji, (2) radikalleşme ve terörizm ve (3) toplumsal cinsiyet.

Laboratuvar İnternet Sitesi:
http://www.existsplab.org/

MBLab

Mind and Behavior Lab (MBLab), 5 Nisan 2022 tarihinde kurulmuştur. MBLab’in kurucuları olarak bizler, (1) zihin felsefesi, (2) dikkat, algı ve sosyal davranış, (3) yargı ve karar verme ve (4) bilişsel modelleme gibi farklı ancak birbiriyle ilişkili konularda benzer araştırma tutkularına sahibiz.

Laboratuvar İnternet Sitesi:
http://mblab.org/

COGLAB

Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı (COGLAB) dikkat, algı, bellek, öğrenme, karar verme gibi bilişsel süreçleri ve bu süreçlerin altında yatan mekanizmaları davranışsal/deneysel psikofizik yöntemleri ve sinirbilim görüntüleme yöntemleri kullanarak inceleyen bir araştırma laboratuvarıdır. COGLAB’daki projelerde sinirbilimin farklı alt alanları, zihin felsefesi ve davranış genetiği gibi farklı disiplinleri de içerisine alan interdisipliner çalışmalar teşvik edilmektedir.

ASoP LAB

Uygulamalı Sosyal Psikoloji (ASoP) laboratuvarı, trafik ve ulaşım, sağlık, spor, çevre, örgütsel ve diğer uygulamalı alanlar gibi çeşitli sosyal konularla ilgilenen araştırmacılar ve öğrencilerle işbirliği yapmayı amaçlamaktadır. Amacımız halk sağlığına, kamu güvenliğine, herkes için eşitliğe ve sürdürülebilir çevreye katkıda bulunmaktır. Çalışma yaklaşımları hem deneysel hem de nicel araştırma yöntemlerinden oluşmaktadır.

Laboratuvar İnternet Sitesi:
https://www.pskbaskent.net/?page_id=2301

KRIZTAL

Kriz ve Travma Araştırmaları Laboratuvarı (KRIZTAL), kriz ve travmayla ilişkili araştırma ve uygulamalar amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar çatısı altında yapılacak bilimsel çalışmaların odak noktasını, kriz ve travma kavramlarının incelenmesi, müdahale yöntemleri konusunda araştırmalar yapılması, elde edilen bulguların öğrencilerin ve uzmanların eğitiminde kullanılması ve yayınlanması oluşturmaktadır. Travma ve krize yönelik bilginin uzmanların ve toplumun erişimine açık hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Laboratuvar İnternet Sitesi:
http://kriztal.baskent.edu.tr/

© Copyright (2021)