Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerin geniş bir yelpazede kuramsal ve uygulamalı dersler alabilmesine olanak sağlamayı; öğrencilerin hem kuramsal olarak donanımlı hem de uygulama becerileri kuvvetli olarak yüksek lisans eğitimlerini tamamlamalarını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, öğrencilerden zorunlu derslerin yanında klinik psikoloji alanında seçimlik dersler almaları, klinik uygulamaları içeren bir psikiyatri stajını başarı ile tamamlamaları ve klinik popülasyondan oluşan danışanlarla psikoterapi süpervizyonu sürecini gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nın geniş bir araştırma ve uygulama alanına sahip olması, öğrencilerin yüksek lisans eğitimleri boyunca stajlarla ve psikoterapi süpervizyonları ile desteklenmesini gerektirmektedir. Bu stajların ve psikoterapi süpervizyonlarının ana amacı, öğrencilerin eğitimleri süresince kazandıkları bilgileri, araştırma ve uygulama alanında beceriye dönüştürebilmelerine olanak sağlamaktır. Psikoloji Bölümü, klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin uygulama alanı olarak kurulmuş olan Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Uygulamalar Ünitesi ve Başkent Üniversitesi hastanelerindeki diğer birimler arasındaki yakın işbirliği bu programın yürütülmesini destekleyecek en önemli unsurlardandır.

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında klinik psikolog olarak yetiştirilmesi hedeflenen öğrencilerin, ülkemizde ve dünyada klinik psikoloji alanının son yıllarda entegre edilen sinirbilim ve kişilerarası nörobiyoloji alanlarında da dersler almaları planlanmaktadır. Bu plan doğrultusunda öğrencilerin klinik psikoloji alanındaki en güncel bilgiye ulaşmaları ve donanımlı birer klinik psikolog olarak programdan mezun olmaları hedeflenmiştir.

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında alan adı olarak genel psikoloji değil “Klinik Psikoloji” yazmaktadır.

Başvuru Bilgileri

BİLİM SINAVI:

 • 2023-2024 akademik yılı Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 09.30’da Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Sınavlarda kimlik tespiti için kontrol zorunluluğu, bir YÖK uygulamasıdır. Bu nedenle adayların, fotoğraflı nüfus cüzdanının veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir) yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Bilim sınavı sonuçları 13 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar https://www.pskbaskent.net adresinde ilan edilecektir ve listelerde aday başvuru numarası kullanılacağı (adayın kimlik bilgisi yayınlanmayacağı) için adayların program başvurusunda kendilerine verilen “aday başvuru numarası”nı bilmeleri gerekmektedir.
 • Adayların sınava kurşun kalem ve silgi ile gelmeleri gerekmektedir.
 • Bilim sınavı, çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır ve dili İngilizcedir. Sınav süresi 60 dakikadır. Sadece doğru yanıtlar dikkate alınacaktır. Yanlış yanıtların alınacak puana olumsuz bir etkisi yoktur.

Bilim Sınavı Tarih: 13 Eylül 2023 Çarşamba
Bilim Sınavı Saat: 09:30 (60 dk)
Bilim Sınavı Yer: Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Binası

MÜLAKAT:

 • 2023-2024 akademik yılı Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı mülakatları için tarih aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
  • 13 Eylül 2023 Çarşamba 13.00-17.00 ve 14 Eylül Perşembe 09.30-17.00
 • Mülakatlar yüz yüze yapılacaktır.
 • Mülakata girecek adayların belirlenmesinde aşağıdaki kriterler uygulanacaktır.
  • Adayın bilim sınavındaki 50 sorudan en az 30’una doğru yanıt vermiş olması gerekmektedir. 30’un altında doğru yanıt sayısı bulunan adaylar mülakata çağırılmazlar.
  • Bilim sınavında doğru yanıt sayısı 30 ve üzerinde olan adayların ALES puanlarının %40’ı, lisans genel not ortalamalarının %30’u ve bilim sınavındaki doğru yanıt sayısının %30’u toplanarak bir değerlendirme puanı elde edilecektir. Adayların değerlendirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak oluşan listeden ilk 60 aday (program kontenjanının beş katı) mülakata davet edilecektir.
 • Mülakata alınacak adayların listeleri 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar https://www.pskbaskent.net adresinde ilan edilecektir. Adayların hangi tarih ve saat aralığında mülakata alınacakları aynı adreste belirtilecektir. Adayların, mülakata alınacakları ilan edilen tarih ve saatte, belirtilen yere gelerek mülakata alınana kadar beklemeleri gerekmektedir.

Mülakat Tarih ve Saat: 13 Eylül 2023 Çarşamba, 13.00-17.00 ve 14 Eylül 2023 Perşembe, 09.30-17.00

Mülakat Yer: Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Binası

 

DEĞERLENDİRME:

 • Mülakat listelerinde yer alan ve planlanan mülakat tarih ve saatinde mülakata alınan adayların ALES puanlarının %50’si, lisans genel not ortalamalarının %20’si ve mülakat puanlarının %30’u dikkate alınarak ağırlıklı ortalama puanları oluşturulacaktır. Oluşan sıralamada en yüksek puana sahip ilk on iki aday, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanır. Programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 15 Eylül 2023 Cuma saat 17.00 itibariyle http://sbe.baskent.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Değerlendirmelerde kullanılacak olan tüm puanlar yüzlük sisteme göre hesaplanarak kullanılacaktır.

Başvuru Koşulları

1. Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na yalnızca psikoloji bölümü ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programlarından mezunların başvuruları kabul edilmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programı mezunu öğrencilerin 1 yıl bilimsel hazırlık okumaları gerekmektedir.
1. 
Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.

2. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na da girebilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:

ÜDS – KPDS: 70
YDS – eYDS: 70
YÖKDİL: 70
TOEFL – IBT: 84
CAE: B
CPE: C
Pearson PTE: 71

3. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.
4. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.
5. Programa özel öğrenci kabul edilmemektedir.

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2023 – 2024 Akademik Yılı için 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

Önemli Not: (1) Türk Psikologlar Derneği ve Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programlarımızda TPD üyesi öğrencilerimize %30 indirim uygulanacaktır. (2) Programa özel öğrenci alımı yapılmamaktadır.

İleri İstatistik Uygulamaları (4 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi (Dönemlik 5 Kredi)
Diğer Dersler (3 Kredi)
Program Toplamı = 50 kredi.

Mezuniyet Koşulları:

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı temelde Temmuz 2011’de yayınlanan, Avrupa Psikoloji Sertifikası, EFPA EuroPsy Yönetmeliği çerçevesinde öngürülen koşullar esas alınarak hazırlanmıştır.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 183 AKTS’lik dersler (33 AKTS “zorunlu ders”, 20 AKTS “seçmeli ders” ve bunlara ek olarak 10 AKTS’lik “seminer”, 15 AKTS’lik “klinik uygulamalar”, 60 AKTS’lik “psikoterapi süpervizyonu” ve 45 AKTS’lik tez dersleri) başarı ile tamamlanmalıdır. Ayrıca öğrencilerin özgün bir araştırmaya dayalı bir tezi başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Akın Sarı
bakinsari@baskent.edu.tr | 0312 246 6666 / 1236

Ders Programı

PSK 515 Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

PSK 503 Sinirbilim

PSK 559 Kişilerarası Nörobiyoloji ve Psikoterapi

PSK 000 Seçmeli Ders I

PSK 000 Seçmeli Ders II

PSK 516 İleri İstatistik Uygulamaları

PSK 554 Klinik Psikoloji Uygulamalarında Etik İlkeler

PSK 591 Seminer

PSK 000 Seçmeli Ders III

PSK 000 Seçmeli Ders IV

PSK 594 Klinik Uygulamalar

PSK 592 Psikoterapi Süpervizyonu I

PSK 581 Tez I

PSK 593 Psikoterapi Süpervizyonu II

PSK 582 Tez II

© Copyright (2021)