Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Yüksek Lisans Öğrencisi İlanı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde yürütülmekte olan ERASMUS+ projesi (Kod: 2020-1-TR01-KA204-092950) kapsamındaki laboratuvar araştırmaları ile bölüm çatısı altında faaliyet gösteren araştırma laboratuvarlarında çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip ve tabloda görülen sayıda kısmi zamanlı çalıştırılacak yüksek lisans öğrencisine ihtiyaç vardır.

Çalışacağı Bölümİhtiyaç Duyulan Öğrenci SayısıHaftalık Çalışma SaatiAranan Koşullar
Psikoloji Bölümü2 kişi15 saatAdayın Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına ya da Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı olması, lisans not ortalamasının en az 3.00 olması ve YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarından az 80 almış olması gerekmektedir.

Başvuru Koşulları:

  • Üniversitemizin (tezsiz yüksek lisans, özel öğrenci, kaydını dondurmuş öğrenci, yabancı uyruklu öğrenci hariç) aranan özel koşullarda belirtilen kayıtlı yüksek lisans öğrencisi olarak normal eğitim süresi içinde eğitim görüyor olmak,
  • Disiplin cezası almamış olmak,
  • Yetim maaşı veya nafaka dışında asgari ücret düzeyinde geliri olmadığını beyan etmek,
  • Daha önce kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizle yaptığı sözleşmenin, sözleşmeye aykırılık nedeniyle fesin edilmemiş olmak.

Gerekli Belgeler:

  • Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
  • Başkent Üniversitesi Öğrenci belgesi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde bir geliri olmadığına dair yazılı beyan (e-devlet’ten alınabilir).

Başvuru Tarihi ve Yeri:

  • 30 Eylül – 7 Ekim 2023; Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreterliği

Ücret/Saat: 112.00 -TL/saat (Brüt)

Ayrıca, çalışılan dönemde kayıtlı olunan programa ilişkin dönemin eğitim ücretinden muaf olunacaktır.

© Copyright (2021)