Geleceğin Psikologları Aramıza Hoşgeldiniz

Geleceğin Psikologları Aramıza Hoşgeldiniz

Sevgili psikolog adayları Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne Hoş Geldiniz

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde geçireceğiniz eğitim süresinin verimli ve başarılı geçmesini dileriz.

Üniversite deneyimi ilk günden itibaren büyük olasılıkla profesyonel ve sosyal birikiminizin hızla büyümeye başladığı yolculuğun ilk adımı olacak. Bu yolculukta kendinizi, tercih ettiğiniz mesleğin inceliklerini, bu meslekte nasıl bir yer ve kimlik edineceğinizi keşfedeceksiniz. Hiçbir bilgilendirmenin öğrenci olarak sizin deneyiminizin yerini tutamayacağını aklımızda tutarak Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümündeki yolculuğunuzla ilgili bu kısa bilgilendirmeyi hazırladık.

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimi müfredatı temel bilim eğitimi (1. Yıl), temel alan eğitimi (2. ve 3. Yıl) ve uzmanlaşma eğitimi (4. Yıl) olmak üzere gelişimsel bir yaklaşımla hazırlanmıştır.  Psikoloji lisans eğitiminin son yılında öğrenciler psikolojinin farklı alanlarından seçmeli dersler alarak alandaki çalışmalara ve lisansüstü eğitime hazırlık yapma şansına sahip olurlar. Psikologlar lisans eğitimi sonrasında farklı alanlarda uzmanlık derecesi alabilirler. Psikologların yüksek lisans eğitimi ile uzmanlaşabilecekleri temel alt alanlar gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji ve bilişsel psikoloji alanlarıdır. Gelişim psikologları insan davranışının doğumdan ölüme kadar nasıl şekillenip, değiştiğine odaklanırken, sosyal psikolojinin daha çok tutum ve tutum değişimi, ikna süreçleri, önyargı, grup davranışı ve dinamikleri gibi konuları ele alır. Klinik psikoloji psikolojik bozuklukların nedenleri ve tedavisi ile ilişkili zihinsel, davranışsal ve sosyal süreçleri inceler ve uygulamalar yapar. Bilişsel psikoloji ise duyum, algı, bilinç, bellek gibi konuların yanısıra davranışla ilgili beyin bölgeleri, nöral bağlantılar ve aktivite gibi zihinsel dinamiklerine odaklanan psikoloji alt alanıdır. Bu alanlarda uzmanlaşmanın yani “Gelişim Psikoloğu”, “Sosyal Psikolog”, “Klinik Psikolog” ya da “Bilişsel Psikolog” olmanın yolu ilgili alanda yüksek lisans yapmaktır. Yüksek lisans eğitimi aynı zamanda akademisyenliğin de ilk adımıdır.

…farkında ve farklı…

Kurulduğu günden bu yana öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün mottosu farkında ve farklıdır. Bunu sağlamak için bölümümüzde bazı konulara özel önem verilir.

  • Bölümümüzde eleştirel bakış açısını geliştiren derslerin yanı sıra öğrencilerin uzmanlık alanını seçebilmesine olanak sağlayan temel alan dersleri ve seçtikleri alanda derinleşmelerine yardımcı olacak seçmeli derslerin oluşturduğu bir akademik program uygulanır. Ders programında ilk sene bilimsel bakış açısını geliştiren, eleştirel düşünme pratiklerini içeren dersler ve psikolojiye giriş dersleri yer almaktadır. İkinci ve üçüncü sene ders programı, psikolojin temel alt alanları ve araştırma yöntemlerine ilişkin derslerini içermektedir. Dördüncü ve son senede ise öğrencilerin ilgi duydukları psikoloji alanına yönelik dersleri almalarına olanak sağlayan seçmeli dersler yer almaktadır.
  • Programımız %30 İngilizce olarak yürütülmektedir. Bu sayede mesleki dil yetkinliği geliştirilirken, uluslararası güncel kaynakların takip edilebilmesi hedeflenmektedir.
  • Öğrenciler eğitimleri boyunca bölümüzdeki laboratuvarlarda yürütülen araştırmalara destek olabilmekte ve laboratuvar çalışmalarıyla araştırma becerilerini geliştirebilmektedir. Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı, Sosyal Psikoloji Laboratuvarı, Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı (COGLAB), Kriz ve Travma Araştırmaları Laboratuvarı’na ek olarak Varoluşçu Psikoloji Çalışma Grubu (eXist), Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı ve Sanal Gerçeklik laboratuvarları bu çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlardır.
  • Bölümümüz her yıl farklı sempozyum, kongre gibi akademik toplantılar ev sahipliği yapmaktadır. Öğrenciler bu etkinliklere katılımcı ya da organizasyonda yer alarak dahil olabilmektedir.
  • Bölümümüzde hiçbir koşulda ayrımcılığa izin verilmez. Herhangi bir farklılığınızdan dolayı önyargı ve ayrımcılığa maruz kalmayacağınız, toplumsal sorumluluklar konusunda aktif ve hassas bir akademik ve idari kadro ile lisans hayatınız boyunca kendinizi güvende hissedeceğiniz bir ortamda eğitim alırsınız.
© Copyright (2021)