Lisansüstü Programlar Hakkında Genel Bilgi

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak eğitim veren Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı olmak üzere iki farklı yüksek lisans programı mevcuttur. İki program da 2018 yılından beri aktif olarak güz dönemlerinde yeni öğrenci alımı yapmaktadır. 2021 yılı itibariyle lisansüstü programlarda 33’ü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve 18’i Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı olmak üzere eğitim gören 51 kayıtlı öğrenci mevcuttur.

Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin %15’i tam burslu olarak kabul edilmektedir. Ayrıca üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarında çalışanlar da tam burslu olarak öğrenim görmektedirler.

Aşağıdaki bağlantılardan lisansüstü programların başvuru koşulları ve ders müfredatları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

* Lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarına başlamadan önce Anabilim Dalı’na tez danışmanlarını dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Tez danışmanı bildirimi için aşağıdaki dilekçenin doldurulup akademik danışmana onaylatıldıktan sonra Anabilim Dalı sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.

Yüksek Lisans Tez Danışmanı Bildirme Dilekçesi

Yüksek Lisans Tezi Kapsamında Yürütülecek Araştırmalar

Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin tezleri kapsamında araştırma yürütebilmeleri için etik kurul başvurularını öncelikle bölüm başkanlığına iletmelidirler. Bölüm içi etik kurul değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra başvurular ilgili üniversite etik kuruluna iletilmektedir. Etik başvurusu için Etik Kurul Başvuru Dilekçesi ve ilgili ekler Anabilim Dalı sekreterliğine iletilmelidir.

Yüksek Lisans Tezi Kapsamındaki Araştırmalar İçin Etik Kurul Başvuru Belgeleri:

Yüksek Lisans Tezi Kapsamındaki Araştırmalar İçin Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

 Ek-1 Yüksek Lisans Tezi Kapsamındaki Araştırmalar İçin Başkent Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu

 Ek-2 Onam Formu ve Materyaller

*Ek-2 için araştırma katılımcılarına sunulacak olan onam formu ve materyallerin tam haliyle yer aldığı bir adet kopya sunulmalıdır (Örn., Qualtrics çıktısı).

Tezden Bağımsız Yürütülecek Araştırmalar

Lisansüstü öğrenciler, tezlerinden bağımsız olarak yürütmek istedikleri araştırmalar için etik kurul başvurularını öncelikle bölüm başkanlığına iletmelidirler. Bölüm içi etik kurul değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra başvurular ilgili üniversite etik kuruluna iletilmektedir. Etik başvurusu için Etik Kurul Başvuru Dilekçesi ve ilgili ekler Anabilim Dalı sekreterliğine iletilmelidir.

Tezden Bağımsız Araştırmalar İçin Etik Kurul Başvuru Belgeleri:

– Yüksek Lisans Tezi Dışı Araştırmalar İçin Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

 Ek-1 Yüksek Lisans Tezi Dışı Araştırmalar İçin Başkent Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu

 Ek-2 Onam Formu ve Materyaller

*Ek-2 için araştırma katılımcılarına sunulacak olan onam formu ve materyallerin tam haliyle yer aldığı bir adet kopya sunulmalıdır (Örn., Qualtrics çıktısı).

© Copyright (2021)