Çift Anadal / Yan Dal

ÇİFT ANADAL / YAN DAL

Üniversitemiz öğrencileri için bölümümüzde Çift Anadal ve Yandal programlarına başvuru yapma imkanı mevcuttur.

Çift Anadal Programına Aşağıdaki Bölümlerden Öğrencilerin Başvuruları Kabul Edilmektedir:
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce ve Türkçe bölümleri)
Sosyoloji (İngilizce ve Türkçe bölümleri)
Beslenme ve Diyetetik
Odyoloji
Sosyal Hizmet
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sosyoloji (İngilizce ve Türkçe bölümleri)

Yan Dal Programına Aşağıdaki Fakültelerden Öğrencilerin Başvuruları Kabul Edilmektedir:
Diş hekimliği
Eğitim
Fen-Edebiyat
Hukuk
İletişim
Mühendislik
Sağlık Bilimleri
Tıp
İktisadi İdari Bilimler

Başvuru Koşulları
Çift Anadal veya Yan Dal programına kayıt yaptıracak öğrencilerin başvuru sırasında genel not ortalamalarının en az 3.30 olması gerekmektedir. Ayrıca Psikoloji Bölümü en az %30 İngilizce programına dahil olan bölümlerden birisi olduğu için öğrencilerin Başkent Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlamış olmaları ya da Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun uyguladığı Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavını (ya da Başkent Üniversitesi tarafından denkliği kabul edilmiş bir İngilizce seviye tespit sınavını) geçmiş olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Çift Anadal Programını başarıyla bitirmek için 240 AKTS’lik derslerin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitenin ortak zorunlu derslerini ve ana daldan bazı derslerini transfer edebilmektedirler. Anadaldan transfer edilebilecek dersler bölümlere göre değiştiğinden her bölüm için çift anadal programı dersleri değişiklik gösterebilmektedir. Yandal Programını başarıyla bitirmek için 42 AKTS’lik derslerin tamamlanması gerekmektedir.

İlgili Başkent Üniversitesi Yönergeleri
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yan Dal Programı Yönerge

© Copyright (2021)