Bölümümüz Türk Psikologlar Derneği Tarafından Akredite Edilmiştir

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümümüz, Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Biriminin incelemeleri sonucunda değerlendirilmiş ve 5 yıl süreyle akredite edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

© Copyright (2021)