Araştırmalar

ARAŞTIRMALAR

Devam Eden Araştırmalar

Karakaş, S. (yürütücü), Erdoğan Bakar, E. (araştırmacı) ve Doğutepe, E. (araştırmacı) (2017). GCAT-Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi. Proje No: TÜBİTAK-KAMAG Çatı Proje: 115G058, Alt proje: 115G093

Tamamlanmış Araştırmalar

2021

Bayrak, F. ve Alper, S. (2021). A tale of two hashtags: Differences in moral content of pro- and anti-government tweets in Turkey. European Journal of Social Psychology, 51(3), 585-596. https://doi.org/10.1002/ejsp.2763

Buçakcı, M.G., Günhan, İ.S., ve Kahraman-Erkuş, Ö. (2021). Koronavirüse karşı koruyucu önlemleri uygulamada psikolojik faktörlerin etkisinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(3), 359-367. https://doi.org/10.5505/kpd.2021.47855

Inozu, M., Hacıömeroğlu, A. B., Keser, E., Akın-Sarı, B., ve Özmenler, K. N. (2021) What does differentiate unwanted mental intrusions in OCD? A phenomenological study of the mental intrusions in OCD, anxiety disorders, and non-clinical groups using the interview technique. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 29, 100640.

Inozu, M., Keser, E., Gözağaç, S., Akın, B., Haciomeroglu, B. ve Özmenler, K. N. (2021). Obsesif bilişlerin tanılar üstü rolünün incelenmesi: Obsesif-kompulsif bozukluk, kaygı bozuklukları ve depresyon tanısı almış klinik grupların üniversite öğrencileri ile karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi.

Kahraman-Erkuş Ö., & Arslan-Çolak S. (2021). Unexpected features of Coronavirus anxiety: Examination of factors predicting COVID-19 pandemic-related anxiety among cancer patients. Current Approaches in Psychiatry.

Kaya-Demir, D. ve Çırakoğlu, O. C. (2021) The role of sense of coherence and emotion regulation difficulties in the relationship between early maladaptive schemas and grief. Death Studieshttps://doi.org/10.1080/07481187.2021.1936295

Przepiorka, A., … Tekeş, B., …(2021). Facebook intrusion as a mediator between positive capital and general distress: A cross-cultural study. Frontiers in Psychiatry: Public Mental Health. http://10.3389/fpsyt.2021.667536

Seçer, İ. (2021). Dijital oyunları ileri yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerini artırır mı? Psikoloji Çalışmaları, 41(1), 35-60. https://doi.org/10.26650/SP2020-0050

Tekeş, B. & Özkan, T. (2021). The effect of implementation intention on speeding overtime: A simulator study. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior.

2020

Alper, S., Bayrak, F., Us, E. Ö., ve Yilmaz, O. (2020). Do changes in threat salience predict moral content of sermons? The case of friday khutbas in Turkey. European Journal of Social Psychology, 50(3), 662-672. https://doi.org/10.1002/ejsp.2632

Alper, S., Bayrak, F., ve Yilmaz, O. (2020). All the Dark Triad and some of the Big Five traits are visible in the face. Personality and Individual Differences, 168, 110350. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110350

Alper, S., Bayrak, F., ve Yilmaz, O. (2020). Psychological correlates of COVID-19 conspiracy beliefs and preventive measures: Evidence from Turkey. Current psychology (New Brunswick, N.J.), 1-10. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00903-0

Çırakoğlu, O. C., Demirutku, K. ve Karakaya, O. (2020). The mediating role of perceived threat in the relationship between casual contact and attitudes towards Syrian refugees in Turkey. Journal of Refugee Studies. https://doi.org/10.1093/jrs/fez118

Kahraman-Erkuş, Ö. (2020). Lacanian perverse structure and disavowal mechanism: A clinical examination. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 8(2), 1-18. https://doi.org/10.6092/2282-1619/mjcp-2283

Tekeş, B., İmamoğlu, E. O., Özdemir, F., ve Öner-Özkan, B. (2020). Political orientations and morality judgments in the Turkish context: Considering the roles of the needs for cognition and recognition. Psychological Reports, 1-30. https://doi.org/10.1177/0033294119899903

Tekeş, B., Özdemir, F., ve Özkan, T. (2020). Understanding young drivers in Turkey: Time perspective, driving skills, and driver behaviors. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 8, 100226. http://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100226

2019

Alper S. ve Us, E. Ö. (2019). The role of intentionality in perceiving terrorism as a more important problem than traffic accidents. Current Psychology. http://doi.org/10.1007/s12144-019-00372-0

Booth, R. W. ve Tekeş, B. (2019). Individual differences in anxiety and worry, not anxiety disorders, predict weakened executive control: Preliminary evidence. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 19(3), 337-344.

Koloğlugil, S. ve Tekeş, B. (2019). Is ingroup favoritism contingent on the expectation of reciprocity from ingroup members?: The case of reputation manipulation. Current Psychology. http://doi.org/10.1007/s12144-019-00529-x

Özdemir, F., Tekeş, B. ve Öner-Özkan, B. (2019). Birey düzeyinde göreli yoksunluk ve öznel esenlik arasındaki dolaylı ilişki. Türk Psikoloji Dergisi, 34(84), 37-49. http://doi.org/10.31828/tpd1300443320180811m000009

2018

Alper, S., Us, E. Ö. ve Tasman, D. R. (2018). The evil eye effect: Vertical pupils are perceived as more threatening. Cognition and Emotion, 33(6), 1249-1260. http://doi.org/10.1080/02699931.2018.1550741

Coşkun-Şentürk, G. ve Çırakoğlu, O. C. (2018). How guilt/shame proneness and coping styles are related to music performance anxiety and stress symptoms by gender. Psychology of Music, 46(5), 682-698. https://doi.org/10.1177/0305735617721338

Güven, E. ve Bilim Baykam, G. (2018). An integrative model proposal about underlying mechanisms involved in disturbing dream themes: Defense styles, dysfunctional attitudes, interpersonal styles and dream themes. Dreaming, 28(3), 261-277. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/drm0000077

Güven, E. ve Gökçe, G. (2018). Etkililik çalışmaları ne kadar etkili: Bilişsel davranışçı terapi bağlamında bir değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 29(1), 54-66. http://doi.org/10.5080/u22706

2021

Alavcı, T., Gümüş, G., Tekin, M.E., Tekeş, B. ve Üzümcüoğlu, Y. (2021). Kişilik özellikleri ve risk algısının motosiklet kullanım tarzı ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 299-320.

Atalay, G. E., Yeniçeri, Z. ve Muratoğlu Pehlivan, B. (2021). Bağlam çöküşü: Sosyal psikoloji ve yeni medya perspektifleri. Nesne, 9(20), 465-479. http://doi.org/10.7816/nesne-09-20-15

Koç, E. ve Yeniçeri, Z. (2021). COVID-19 pandemi sürecinin toplumsal cinsiyet eşit(siz)liğine etkileri. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 4(1), 80-102.

Öztürk, İ., Üzümcüoğlu, Z. ve Tekeş, B. (2021). Investigation of the role of driving skills in the relationship between stress and driver anger. Klinik Psikoloji Dergisi.

Solmazer, G., Alkan, H. ve Tekeş, B. (2021). The relationship between traffic sign comprehension and risky traffic behaviors. Nesne Psikoloji Dergisi.

Tekeş, B. ve Bıçaksız, P. (2021). Aydınlık Üçlü (Light Triad) ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi.

Yılmaz Ö. (2021). Vygotsky’de pratik bilinç olarak dil: Düşünmenin toplumsal kökeni. Madde, Diyalektik ve Toplum, 4(2).

2020

Güngör, A., Tütenkan, M., Solmazer, G. ve Tekeş, B. (2020). Duygu düzenleme stratejileri ve sürücü öfke ifadeleri: Cinsiyetin düzenleyici rolü. Nesne, 8(16), 126-142. http://doi.org/10.7816/nesne-08-16-09

Gümüş, G , Öztürk, İ , Tekeş, B . (2020). Psikolojik Semptomların Trafikte Heyecan Arama ile İlişkisinin İncelenmesi. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi , 3(2), 109-120. http://doi.org/10.38002/tuad.773877

Erzin, G., Kılınçel, O., Kokurcan, A., Cingi Yirun, M., Okay, İ.T., Dalğar, İ. ve Göka, E. (2020). Erkek alkol bağımlılığı hastalarında tedavi motivasyonu, bağımlılık özellikleri, aşerme ve mizaç özellikleri ilişkisi. Çukurova Medical Journal, 45(1), 298-305. http://doi.org/10.17826/cumj.653411

Temel, İ. E. ve Tekeş, B. (2020). Özgeci bir perspektiften otostopa yönelik tutumların incelenmesi. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 3(1), 39-52. https://doi.org/10.38002/tuad.702696

Tekeş, B. ve Şener, Ö. (2020). Ağır vasıta sürücülerinin güvenli sürüşlerini etkileyen faktörler: Bir derleme çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22(1), 263-282. http://doi.org/10.16953/deusosbil.549325

Yeniçeri, Z. ve Us, E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık ölçeğinin ve aşırıcılık ölçeği ile ilişkili şiddet yanlılığı ve yasa dışı davranışlar ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 257-282.

2019

Bayrak, F. (2019). Prototip bir ışık gibi; Bizler ise ışığa yönelen sinekler. PiVOLKA, 9(32), 5-10.

Doğutepe, E. (2019). Nöropsikolojik değerlendirme ve nöropsikolojik testler. PiVOLKA, 9(30), 5-6.

Yılmaz, O., Bayrak, F. ve Alper, S. (2019). Wittgenstein’ın psikoloji bilimine dair görüşlerine eleştirel bir bakış. Current Research in Social Sciences 5(2), 130-142. https://doi.org/10.30613/curesosc.556600

Yılmaz Ö., Binbay T. (2019). Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve kısıtlılıklara rağmen sosyalist devrimle gelişen bilim. Madde, Diyalektik ve Toplum 2(1).

2018

Bayrak, F. (2018). Kadim varlıklar, çağdaş yaşamlar. PiVOLKA, 8(28), 14-17.

Çırakoğlu, O. C. (2018). Yaşam öykülerinden ikincil travmaya giden yolda sığınmacılarla çalışmak. PiVOLKA, 8(29), 11-13.

Eldoğan, D., Cengiz, E., Erkan, E., Kaya, D., Toroslu, B. ve Ünal, Ç. (2018). Kişilerarası nörobiyoloji perspektifinden bağlanma, kaygı ve korku. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2), 99-106.

Güven, E. (2018) Zihnin ve bilincin spor yapma biçimi: Rüyalar. PiVOLKA, 8(27), 2-3.

Gevrekci, A. Ö. ve Çırakoğlu, O. C. (2017). Suçluluk ve utanç duyguları üzerine kavramsal, nöropsikolojik ve psikopatolojik bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 89-105.

2017

Us, E. Ö. (2017). Tanrıların günahları: Yunan mitolojisinde güç arzusu ve kıskançlık. PiVOLKA, 7(25), 13-15.

2021

Akdeniz, D., Temiz, Y. & Tekeş, B. (2021). Caring for self and others: Well-being, self-compassion and antigay prejudice. Helsinki University Social Psychology Days: The Multiple Angels of Well-Being. 15-17 April 2021, Helsinki, FINLAND.

Solmazer, G., Alkan, H., Tekeş, B. (2021). Genç yol kullanıcılarında trafik işaretleri bilgisi ile riskli trafik davranışları ilişkileri. 1. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi. 29 April – 1 May 2021, Aydın & Ankara, Çevrimiçi Kongre.

2020

Arslan-Çolak, S. ve Kahraman-Erkuş, Ö. (2020). Kanser hastalarının COVID-19 pandemi sürecindeki depresyon düzeylerini yordayan psikolojik faktörlerin incelenmesi. 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, October 24-25, Antalya, Turkey.

Bayrak, F., Çoksan, S., Akarsu, S.A., Sayılan, G. ve Sezer, B. (2020). The spread of fake news in Turkey: Predictors of fake news questioning and sharing. Sözlü Sunum, 43rd Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), 14-16 Haziran, Berlin, Almanya.

Tekeş, B. (2020). Professional driving in Turkey and Europe and determinants of safe driving. 3.International Congress of Human Studies. 13-15 November, Ankara, Turkey.

2019

Çırakoğlu, O. C., Kahya, G. ve Karakaya, O. (2019). Emerging themes from a self-care program against secondary traumatization: Working with asylum seekers in Turkey. Sözlü Sunum, 12th International Congress of Clinical Psychology, 13-16 Kasım, Santander, İspanya.

Yeniçeri, Z. ve Us, E. Ö. (2019). Measuring radicalization and adaptation of the Extremism Scale to Turkish. Sözlü Sunum, International Security Congress: Theory, Method, Practice, 19-20 Eylül, Gendarmerie and Coast Guard Academy, Ankara.

2017

Çırakoğlu, O. C. (2017). A general picture of psychological services of NGO’s for Syrian asylum seekers in Turkey. Sözlü Sunum, 6th European Conference on Mental Health, 4-6 Ekim, Berlin, Almanya..

2021

Kökdemir, D. (2021). (Post)modern çağda büyücüler ve sihirbazlar: Bilim, sahte bilim ve komplo teorileri. 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2021, Ankara.

2020

Tekeş, B. & Gümüş, G. (2020). Pilotların emniyetsiz davranışlarına ilişkin faktörlerin belirlenmesi: Ekip kaynak yönetimine yönelik tutumlar ve güvenlik iklimine ilişkin bir pilot çalışma. Sözel Sunum, 2. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi, 5-6 Aralık 2020, Çevrimçi (online).

2019

Bayrak, F., Çoksan, S., Akarsu, S.A. ve Sayılan, G. (2019). Kim bu sahte haberleri paylaşanlar? Sahte haber paylaşımının psikolojik yordayıcıları. Panel Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Bayrak, F. ve Korkmaz, L. (2019). İç grupla özdeşleşme ve iç grup kayırmacılığı arasındaki ilişkide ahlakın düzenleyici rolü. Veri Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Bayrak, F., Üzümçeker, E. ve Kablanoğlu, A. (2019). Erkeklik tehdidi araştırmaları için geçerli bir manipülasyon yönteminin geliştirilmesi. Veri Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Canıtez, C.ve Güven, E. (2019). Sosyal medya tutumları ve romantik kıskançlık: Benlik saygısının düzenleyici rolü. Poster Sunumu, 9. Işık Savaşır Klinik Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

Çırakoğlu, O. C. (2019). Geleceği bilimin ışığında düşlemek. II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu, 11 Mayıs, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Dalgar, I. (2019). Ahlaki duygulardaki farklılaşmada sosyal ilişki modellerinin rolü. Veri Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Dalgar, I. (2019). Krizdeki psikolojiyi kurtarabilecek yeni girişimler: Açık veri paylaşımı. Panel Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Dilmen, S. ve Güven, E. (2019). Sınav kaygısı ve belirsizliğe tahammülsüzlük: Eğitim sistemindeki düzenlemelerin düzenleyici rolü. Poster Sunumu, 9. Işık Savaşır Klinik Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

Tümer, M. ve Bayrak, F. (2019). Algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma ilişkisine kültürel bir bakış: Doktorlarda takım çalışması. Poster Sunumu, 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

2018

Alper, S., Bayrak, F., Us, E. Ö. ve Yılmaz, O. (2018). Tehdit belirginliğinin cuma hutbelerindeki ahlaki vurgulara etkisi. Sözlü Sunum, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım, TED Üniversitesi, Ankara.

Alper, S. ve Us, E. Ö. (2018). Terör olayları mı daha önemli, trafik kazaları mı: Kasıt ve toplumsal sorunlara verilen değer arasındaki ilişki. Sözlü Sunum, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım, TED Üniversitesi, Ankara.

Bayrak, F. ve Alper, S. (2018). “T A M A M” ve “Devam” diyenler vurguladıkları ahlaki boyutlar açısından birbirlerinden nasıl farklılaşıyorlar? Sözlü Sunum, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım, TED Üniversitesi, Ankara.

Çırakoğlu, O. C. (2018). Damgalanma ve ötesi. II. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu, 24 Şubat 2018, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Çırakoğlu, O. C. (2018). Psikolojik sağlık açısından bir risk grubu: Sığınmacılar ve mülteciler. I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu, 3 Mart, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Çırakoğlu, O. C. (2018). Müzisyenin psikolojik sağlığı için bir tehdit: Performans kaygısı. Müzikte Performans Sorunlar ve Yaklaşımlar Paneli, 11 Nisan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ankara.

Güven, E. ve Bilim G. (2018). Rüya temalarını yordayan eklektik bir model önerisi. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım, TED Üniversitesi, Ankara.

2017

Kırcalı, E., Köybaşı, İ. ve Çırakoğlu, O. C. (2017). Hastalık-Stres İlişkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi: Diyabet, tansiyon ve MS hastalarından elde edilen ilk bulgular. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 5-6 Mayıs, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Zeynel, Z., Şahin, İ. ve Çırakoğlu, O. C. (2017). Romantik İlişkilerde Sınır Algısı Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 5-6 Mayıs, Başkent Üniversitesi, Ankara.

2020

Erdoğan B. E., Doğutepe E., ve Karakaş S. (2020). Nöropsikolojik değerlendirme. M. Eskin (Ed.), Klinik psikoloji: Bilim ve uygulama içinde (279-301). Ankara: TPD Yayınları.

Karakaş, S. Erdoğan B. E., ve Doğutepe, E. (2020). Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, klinik uygulamalar: Ülkemizdeki durum. N. Yüksel (Ed.), Ruhsal hastalıklar içinde (171-196). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.

Tekeş, B. (2020). Trafikte duygu düzenleme ve müdahale çalışmaları. P. Bıçaksız (Ed.), Trafikte duygu ve duygu düzenleme içinde (129-131). Ankara: Gazi Kitabevi.

Tekeş, B. (2020). Trafik psikolojisi. Ankara: TPD Yayınları.

Yeniçeri, Z. (2020). Sosyal psikolojik açıdan terörizm: Sosyal kimlik ve dehşet yönetimi. G. Sarı ve T. Alabacak, (Ed.), Tematik güvenlik çalışmaları içinde (41-56). Ankara: Pegem Akademi.

Yılmaz Ö. (2020). Korku. Cirhinlioğlu F.G. (Ed.), Duyguları Anlamak içinde (1-25). Nobel Yayınevi, Ankara

2019

2018

Çırakoğlu, O. C. (2018). Bir iletişim tuzağı olarak stres. A. Örs Gevrekci, (Ed.), Hücreden topluma stres içinde (s. 89-100). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Çırakoğlu O. C. ve Kahil, A. (2018) Mülteci psikolojik sağlığı. İçağasıoğulları Çoban A. ve Attepe Özden, A. (Ed.), Psikiyatrik sosyal hizmet içinde (s. 283-296). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kahil, A. ve Çırakoğlu O. C. (2018) Sarsıcı bir yaşam deneyimi olarak psikolojik travma. İçağasıoğulları Çoban A. ve Attepe Özden, A. (Ed.), Psikiyatrik sosyal hizmet içinde (s. 185-196). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Çırakoğlu O.C. (2017). Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Toplum. N. Pekel Uludağlı, (Ed.), Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Gen, anne, baba, arkadaş, öğretmen ve toplum içinde (s. 89-101). Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları.

Çırakoğlu, O. C. ve Altınel Baysal, G. (2017). Türkiye’de nefes almak (mı?): Mülteci ve sığınmacı LGBTİ bireyler. A. Onur, (Ed.), Direnç, onur ve dahası: Disiplinlerarası bakışla LGBTİ içinde (s. 149-166). Ankara: FİSA Yayınları.

© Copyright (2021)