Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
(Onursal Başkan)

Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri
(Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Elvin Doğutepe

Doç. Dr. Burcu Tekeş Tolungüç
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Akın Sarı
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uyar Suiçmez

Dr. Öğr. Üyesi Elif Üzümcü Özdemir

Öğr. Gör. Elif Öykü Başerdem

Öğr. Gör. Beliz Toroslu

Arş. Gör. Fatih Bayrak

Arş. Gör. Yasemin Erol

Arş. Gör. Demet Esra Soysal

Arş. Gör. Alper Erdem

© Copyright (2021)