Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
(Fakülte Dekanı)

Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
(Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Elvin Doğutepe
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Burcu Tekeş Tolungüç

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Akın Sarı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kahraman Erkuş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uyar Suiçmez

Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan

Öğr. Gör. Dr. Didem Türe Şakar

Öğr. Gör. Özge Yılmaz

Öğr. Gör. Elif Öykü Us

Arş. Gör. Fatih Bayrak

Arş. Gör. Beliz Toroslu

Arş. Gör. İrem Nur Özsoy

Arş. Gör. Yasemin Erol

Uzm. (Klinik) Psk. Didem Sevük

Psk. İlayda Kaya

© Copyright (2021)