Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
(Fakülte Dekanı)

Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri
(Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Elvin Doğutepe

Doç. Dr. Burcu Tekeş Tolungüç
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Akın Sarı
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kahraman Erkuş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uyar Suiçmez

Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan

Öğr. Gör. Dr. Didem Türe Şakar

Öğr. Gör. Dr. Özge Yılmaz

Öğr. Gör. Elif Öykü Başerdem

Arş. Gör. Fatih Bayrak

Arş. Gör. Beliz Toroslu

Arş. Gör. Yasemin Erol

Uzm. (Klinik) Psk. Didem Sevük

Psk. İlayda Kaya

© Copyright (2021)