Akademik Kadro Duyurusu

Bölümümüz akademik kadrosunun yeni öğretim elemanlarıyla genişletmeyi planlıyoruz.

Dear Prospective Lecturer,

The Department of Psychology at Başkent University seeks talented and dedicated individuals to join our diverse and innovative team of academics. Our department is renowned for its commitment to teaching, research, and community engagement excellence. By joining us, you will contribute to our mission of shaping the next generation of psychologists and researchers.

We are proud to offer a range of unique advantages that make our department an attractive place to work and excel:

 1. High Quality in Education: Başkent University Department of Psychology has been accredited by the Turkish Psychological Association for another five years.
 2. Diverse and Inclusive Environment: Başkent University is committed to creating a diverse and inclusive environment of mutual respect. The University recruits and employs staff regardless of disability status, sex, gender, identity, sexual orientation, marital status, religious, cultural, ethnic, SES, or any other personal characteristics.
 3. State-of-the-Art Laboratories: Our department features active laboratories in various fields, providing undergraduate and graduate students with hands-on experience. We also have a shared VR lab, which facilitates the integration of laboratory data with ecologically validated data. In addition to conducting their studies in these laboratories, faculty members are also supported to be involved in new initiatives in their fields.
 4. Generous Conference Support: Our university covers the participation fee and transportation for all academicians attending national or international congresses, with no continental limitations on plane tickets.
 5. Publication Incentive Awards: The University offers the same incentive award provided by TÜBİTAK for academic publications without interruption, demonstrating our commitment to promoting research excellence. In addition, we have a performance evaluation system called ABTA, where the academic activities of Başkent University staff covering a whole year are evaluated and rewarded together.
 6. Academic Development: Following the recent decisions enacted at Başkent University, academic staff have been granted opportunities such as article publication fee support and sabbatical leave. Various plans to increase the productivity of academic staff are also in the process of formation.
 7. Flexible Scheduling and Research Time: We implement a flexible policy for adjusting course schedules, allowing you to allocate adequate research and professional development time.
 8. Timely Tenure Promotions: Upon achieving the relevant performance points, faculty members are awarded the title and degree they deserve in the first semester following the semester in which the points are obtained.
 9. Diverse Graduate Programs: The Department of Psychology offers master’s degree programs in clinical and social psychology, a doctoral program in social psychology, and plans to launch a cognitive psychology program in 2024.

By joining our department, you will be part of a collaborative and supportive environment that fosters academic growth and innovation. We invite you to explore the exciting possibilities that await you at Başkent University’s Department of Psychology.

Please send e-mail to zuyen@baskent.edu.tr for more information about our department and the application process. We look forward to hearing from you!

Best regards,

Assoc. Prof. Zuhal Yeniçeri
Chair, Department of Psychology, Başkent University

Sayın Öğretim Üyesi Adayı,

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, farklı ve yenilikçi akademisyen ekibimize katılacak yetenekli ve kendini işine adamış bireyler arıyor. Bölümümüz, öğretim, araştırma ve toplumsal katılımda mükemmelliğe olan bağlılığıyla tanınmaktadır. Bize katılarak gelecek nesil psikolog ve araştırmacıları şekillendirme misyonumuza katkıda bulunabilirsiniz.

Bölümümüzü çalışmak ve başarılı olmak için cazip bir yer haline getiren bir dizi avantaj sunmaktan gurur duyuyoruz:

 1. Eğitimde Yüksek Kalite: Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Türk Psikologlar Derneği tarafından ikinci kez beş yıl süreyle akredite edilmiştir.  
 2. Farklılıklara Duyarlı ve Kapsayıcı Ortam: Başkent Üniversitesi, çeşitli ve kapsayıcı bir karşılıklı saygı ortamı yaratmaya kararlıdır. Üniversite, engellilik durumu, cinsiyeti, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, etnik kökeni, medeni durumu, dini, kültürü ve sosyo-ekonomik statüsü veya diğer kişisel özelliklerine bakılmaksızın personel alır ve istihdam eder.
 3. Laboratuvarlar: Bölümümüz, lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı deneyim sağlayan çeşitli alanlarda aktif laboratuvarlara sahiptir. Ayrıca, laboratuvar verilerinin ekolojik olarak doğrulanmış verilerle entegrasyonunu kolaylaştıran ortak bir VR laboratuvarımız bulunmaktadır. Öğretim üyeleri bu laboratuvarlarda kendi çalışmalarını yürütmenin yanı sıra, alanlarındaki yeni girişimlerde yer almaları için de desteklenmektedir.
 4. Akademik Etkinlik Desteği: Ulusal veya uluslararası kongrelere katılan tüm akademisyenlerin katılım ücreti ve ulaşımı üniversitemiz tarafından karşılanıyor, uçak biletlerinde kıta sınırlaması bulunmuyor.
 5. Yayın Teşvik Ödülleri: Üniversite, akademik yayınlar için TÜBİTAK tarafından sağlanan teşvik ödülünün aynısını kesintisiz olarak sunarak araştırma mükemmelliğini teşvik etme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir. Ayrıca Başkent Üniversitesi personelinin bütün bir yılı kapsayan akademik faaliyetlerinin birlikte değerlendirildiği ve ödüllendirildiği ABTA adı verilen bir performans değerlendirme sistemimiz bulunmaktadır.
 6. Akademik Gelişim: Başkent Üniversitesi’nde son dönemde alınan kararlarla akademik personele makale yayın ücreti desteği ve ücretli izin gibi olanaklar sağlanmıştır. Akademik personelin verimliliğini artırmaya yönelik çeşitli planlar da oluşum sürecindedir.
 7. Esnek Programlama ve Araştırma Süresi: Ders programlarının ayarlanmasında esnek bir politika uygulayarak yeterli araştırma ve mesleki gelişim zamanı ayırmanıza olanak tanıyoruz.
 8. Zamanında Görev Süresi Terfileri: İlgili performans puanlarını elde eden öğretim üyeleri, puanların elde edildiği dönemi takip eden ilk yarıyılda hak ettikleri unvana ve dereceye ait kadroya atanırlar.
 9. Lisansüstü Programlar: Psikoloji Bölümü, klinik ve sosyal psikoloji alanlarında yüksek lisans programları, sosyal psikoloji alanında doktora programı sunmakta ve 2024 yılında bilişsel psikoloji programını başlatmayı planlamaktadır.

Bölümümüze katılarak, akademik büyümeyi ve yeniliği teşvik eden işbirlikçi ve destekleyici bir ortamın parçası olacaksınız. Sizi Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde sizi bekleyen heyecan verici olasılıkları keşfetmeye davet ediyoruz.

Bölümümüz ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için lütfen zuyen@baskent.edu.tr adresi üzerinden iletişim kurunuz.

Saygılarımla,

Doç Dr. Zuhal Yeniçeri

Psikoloji Bölüm Başkanı, Başkent Üniversitesi

İlana ilişkin detayların yer aldığı belgeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

© Copyright (2021)