Laboratuvarlar

LABORATUVARLAR

ELYADAL

Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı, 2000 yılından bu yana Başkent Üniversitesinde faaliyet göstermektedir. Bizleri, bu Laboratuvarı kurmaya yönelten ve ortak çalışmalar planlamaya iten en önemli etken, bilime ve bilimsel yönteme bakış açımız oldu. Bu amaç doğrultusunda işletme, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji ve diğer alanlardan öğretim elemanları ve öğrenciler biraraya gelerek, bilime yönelik tartışmaları ve çalışmaları yürütecek Laboratuvar ekibini kurdu.

eXist

Varoluşçu Psikoloji Çalışma Grubu (eXist), 2011 yılında kurulmuştur. Çalışma grubunun amacı, farklı alanlardaki psikoloji yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genel varoluşsal kaygılar, anlam arayışı, dehşet ve dehşet yönetimi gibi konularda bilgi alışverişinde bulunmasını sağlamak ve söz konusu kavramların araştırmalardaki ölçüm ve analizleri ile ilgili konularda tartışmalar yürütmektir. Bu kapsamda ilk Kış Okulu’nu 25 – 27 Ocak 2011 tarihleri arasında düzenleyen eXist, alandaki ilk olma özelliğine sahiptir.

YAGEP

Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı, 2014 yılında kurulmuştur. YAGEP, doğum öncesinden ileri yaşlılık dönemine kadar tüm yaşam sürecinde bireyde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan sistematik değişikliklerin araştırıldığı; elde edilen bilimsel bilgilerin uygulamayla nasıl bütünleştirileceğinin değerlendirildiği; bu uygulamaların toplumsal yarar gözetilerek ihtiyaç sahiplerine sunulduğu bir araştırma ve uygulama merkezidir. Merkezde gelişim psikolojisi bulunmakla birlikte disiplinlerarası bir laboratuvar olma özelliğine sahiptir.

Sosyal Psikoloji Laboratuvarı, 2014 yılında kurulmuştur. SPLab, sosyal psikolojinin farklı alanlardan çalışmalar sürdüren akademisyenleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerini bünyesinde barındıran bir laboratuvardır. SPLab, laboratuvar çalışmalarına ek olarak Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün Psikoloji (Deneysel Sosyal Psikoloji) yüksek lisans programını da koordine etmektedir.

COGLAB

Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı (COGLAB) dikkat, algı, bellek, öğrenme, karar verme gibi bilişsel süreçleri ve bu süreçlerin altında yatan mekanizmaları davranışsal/deneysel psikofizik yöntemleri ve sinirbilim görüntüleme yöntemleri kullanarak inceleyen bir araştırma laboratuvarıdır. COGLAB’daki projelerde sinirbilimin farklı alt alanları, zihin felsefesi ve davranış genetiği gibi farklı disiplinleri de içerisine alan interdisipliner çalışmalar teşvik edilmektedir.

KRIZTAL

Kriz ve Travma Araştırmaları Laboratuvarı (KRIZTAL), kriz ve travmayla ilişkili araştırma ve uygulamalar amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar çatısı altında yapılacak bilimsel çalışmaların odak noktasını, kriz ve travma kavramlarının incelenmesi, müdahale yöntemleri konusunda araştırmalar yapılması, elde edilen bulguların öğrencilerin ve uzmanların eğitiminde kullanılması ve yayınlanması oluşturmaktadır. Travma ve krize yönelik bilginin uzmanların ve toplumun erişimine açık hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

© Copyright (2021)