Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerin geniş bir yelpazede kuramsal ve uygulamalı dersler alabilmesine olanak sağlamayı; öğrencilerin hem kuramsal olarak donanımlı hem de uygulama becerileri kuvvetli olarak yüksek lisans eğitimlerini tamamlamalarını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, öğrencilerden zorunlu derslerin yanında klinik psikoloji alanında seçimlik dersler almaları, klinik uygulamaları içeren bir psikiyatri stajını başarı ile tamamlamaları ve klinik popülasyondan oluşan danışanlarla psikoterapi süpervizyonu sürecini gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nın geniş bir araştırma ve uygulama alanına sahip olması, öğrencilerin yüksek lisans eğitimleri boyunca stajlarla ve psikoterapi süpervizyonları ile desteklenmesini gerektirmektedir. Bu stajların ve psikoterapi süpervizyonlarının ana amacı, öğrencilerin eğitimleri süresince kazandıkları bilgileri, araştırma ve uygulama alanında beceriye dönüştürebilmelerine olanak sağlamaktır. Psikoloji Bölümü, klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin uygulama alanı olarak kurulmuş olan Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Uygulamalar Ünitesi ve Başkent Üniversitesi hastanelerindeki diğer birimler arasındaki yakın işbirliği bu programın yürütülmesini destekleyecek en önemli unsurlardandır.

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında uzman klinik psikolog olarak yetiştirilmesi hedeflenen öğrencilerin, ülkemizde ve dünyada klinik psikoloji alanının son yıllarda entegre edilen sinirbilim ve kişilerarası nörobiyoloji alanlarında da dersler almaları planlanmaktadır. Bu plan doğrultusunda öğrencilerin klinik psikoloji alanındaki en güncel bilgiye ulaşmaları ve donanımlı birer klinik psikolog olarak programdan mezun olmaları hedeflenmiştir.

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında alan adı olarak genel psikoloji değil “Klinik Psikoloji” yazmaktadır.

Başvuru Bilgileri

Programa Başvuru için Son Tarih: 31 Ağustos 2021
Kontenjan: 12
En az 1 öğrenci başarı sıralamasına göre %100 burslu alınacaktır.
Ayrıca üniversitelerde araştırma görevlisi kadrosunda çalışan adaylar, programa kabul edilmeleri durumunda %100 burslu olarak kabul edilecektir.

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: 1 Eylül 2021, Saat: 14.00
Yazılı Bilim Sınavı: 6 Eylül 2021 | 15.00-16.00
Yazılı Bilim Sınavı Yerleri: Hukuk Amfi 1-2
Mülakat Tarihleri:
7 Eylül 2021 | 09.30-17.00
8 Eylül 2021 | 09.30-15.00
Mülakat Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi G403 no’lu sınıf

Sonuçların Açıklanması: 10 Eylül 2021
Kesin Kayıtlar: 13-15 Eylül 2021
Derslerin Başlaması: 20 Eylül 2021

Başvuru Koşulları

1. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuru yapacak öğrencilerin, üniversitelerin ilgili fakültelerinin “psikoloji” bölümleri tarafından verilen lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
2. Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.
3. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na da girebilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:

ÜDS – KPDS: 70
YDS – eYDS: 70
YÖKDİL: 70
TOEFL – IBT: 84
CAE: B
CPE: C
Pearson PTE: 71

4. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.
5. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.
6. Programa özel öğrenci kabul edilmemektedir.

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2021 – 2022 Akademik Yılı için 900 TL olarak belirlenmiştir.

Önemli Not: (1) Türk Psikologlar Derneği ve Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programlarımızda TPD üyesi öğrencilerimize %30 indirim uygulanacaktır. (2) Programa özel öğrenci alımı yapılmamaktadır. (3) Dersler çalışan öğrencileri de gözeterek hafta içi 18.00 – 21.00 saatleri arasında ya da haftasonları yürütülmektedir.

İleri İstatistik Uygulamaları (4 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi (Dönemlik 5 Kredi)
Diğer Dersler (3 Kredi)
Program Toplamı = 50 kredi.

Mezuniyet Koşulları:

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı temelde Temmuz 2011’de yayınlanan, Avrupa Psikoloji Sertifikası, EFPA EuroPsy Yönetmeliği çerçevesinde öngürülen koşullar esas alınarak hazırlanmıştır.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 183 AKTS’lik dersler (33 AKTS “zorunlu ders”, 20 AKTS “seçmeli ders” ve bunlara ek olarak 10 AKTS’lik “seminer”, 15 AKTS’lik “klinik uygulamalar”, 60 AKTS’lik “psikoterapi süpervizyonu” ve 45 AKTS’lik tez dersleri) başarı ile tamamlanmalıdır. Ayrıca öğrencilerin özgün bir araştırmaya dayalı bir tezi başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Akın Sarı
bakinsari@baskent.edu.tr | 0312 246 6666 / 1563

Ders Programı

PSK 515 Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

PSK 503 Sinirbilim

PSK 559 Kişilerarası Nörobiyoloji ve Psikoterapi

PSK 000 Seçmeli Ders I

PSK 000 Seçmeli Ders II

PSK 516 İleri İstatistik Uygulamaları

PSK 554 Klinik Psikoloji Uygulamalarında Etik İlkeler

PSK 591 Seminer

PSK 000 Seçmeli Ders III

PSK 000 Seçmeli Ders IV

PSK 594 Klinik Uygulamalar

PSK 592 Psikoterapi Süpervizyonu I

PSK 581 Tez I

PSK 593 Psikoterapi Süpervizyonu II

PSK 582 Tez II

© Copyright (2021)