Lisans Programı

LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2008 yılında kurulmuştur. 4 yıllık bir lisans programını içermektedir. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı, temel psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliğinde olan; kendisine, çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etiğe bağlı kalarak uygulamaya dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek psikologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.

Psikoloji Bölümü lisans programı çerçevesinde 4 yıllık eğitim boyunca öğrencilerin alabileceği derslerin isimleri, içerikleri ve AKTS kredileri aşağıda sunulmuştur. PSK kodlu her dersle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için ilgili dersi tıklamanız yeterli olacaktır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin tüm zorunlu ve aldığı seçmeli dersleri başarıyla tamamlamış olması, transkriptinde F1 ya da F2 notunun bulunmaması gerekir. Öğrencilerin başarıyla tamamlaması gereken toplam 10 seçmeli dersin en az üçü psikolojinin farklı alt alanlarından seçilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak, öğrenci Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden bir şeçmeli dersi tamamlamış olmalıdırlar. Programda öğrencilerin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Dili

Başkent Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı iki dilli eğitim modelini kullanmaktadır. Programda öğrencilere uluslararası düzeyde nitelikli bir bilimsel temelin oturtulması amacını taşıyan dersler %100 ingilizcedir. Daha çok uygulama odaklı ve mezunların alanda çalışırken ihtiyaç duyacağı becerilerin geliştirilmesini hedefleyen derslerde ise anlatım dili türkçedir. Böylelikle öğrencilerin hem uluslararası düzeyde psikoloji biliminin temellerine sahip olması hem de iş hayatlarında kullanacakları uygulama becerilerini edinmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim modelinin bölümümüzdeki uygulaması şu şekildedir:

1. 4 yıllık lisans eğitimi boyunca kullanılan tüm ders materyalleri (kitaplar, makaleler ve diğer kaynaklar) ingilizcedir.
2. Öğrenciler 4 yıllık eğitimleri boyunca 8 dönemde de takviye olarak ingilizce dersleri almaktadır.
3. Toplam derslerin en az %30’unda dersin anlatım dili ingilizcedir.
4. Erasmus değişim programı ile gelen öğrencilerin aldıkları derslerin anlatım dili İngilizcedir.

Ders Programı

1. Yıl (Temel Bilim Eğitimi)

Birinci eğitim yılının amacı, öğrenciye genel bilim formasyonu kazandırmaktır. Ayrıca, psikoloji alan derslerine hazırlık amacıyla giriş düzeyi psikoloji ve yöntem dersleri verilecektir.

ENG 143 Academic English I (5)*
TURK 101 Türk Dili I (2)
PSK 101 Psikolojiye Giriş I (5)
PSK 105 Eleştirel Düşünme (5)
PSK 107 Bilim Felsefesi (5)
PSK 108 Psikolojide Akademik Okumalar (3)*
PSK 111 Temel Matematik (5)

ENG 144 Academic English II (5)*
TURK 102 Türk Dili II (2)
PSK 102 Psikolojiye Giriş II (5)
PSK 104 Sosyal Antropoloji (5)
PSK 106 Genel Biyoloji (5)*
PSK 109 Psikolojide Akademik Yazım (3)*
PSK 112 Niceliksel Araştırma Yöntemleri I (5)

2. Yıl (Temel Alan Eğitimi I)

İkinci eğitim yılının amacı, öğrenciye genel psikoloji formasyonu kazandırmaktır. Bu doğrultuda, psikolojinin temel alt alanlarına giriş yapılacak ve yöntem bilgisi verilmeye devam edilecektir.

SENG 243 Academic and Vocational English I (5)*
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2)
PSK 208 Programlama Dillerine Giriş I (3)
PSK 211 İstatistik I: Betimleyici İstatistik (4)
PSK 213 Niceliksel Araştırma Yöntemleri II (4)
PSK 225 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme ve Bellek (4)*
PSK 231 Sosyal Psikoloji I (4)*
PSK 241 Gelişim Psikolojisi I (4)*

SENG 244 Academic and Vocational English II (5)*
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II (2)
PSK 209 Programlama Dillerine Giriş II (3)
PSK 212 İstatistik II: Çıkarsayıcı İstatistik (4)
PSK 224 Davranışın Fizyolojik Temelleri (4)*
PSK 226 Deneysel Psikoloji II: Duyum ve Algı (4)*
PSK 232 Sosyal Psikoloji II (4)*
PSK 242 Gelişim Psikolojisi II (4)*

3. Yıl (Temel Alan Eğitimi II)

Üçüncü eğitim yılının amacı, öğrenciye genel psikoloji formasyonu kazandırmaya devam etmektir. Bu doğrultuda, psikolojinin temel alt alanları ile ilişkili derslerin verilmesine devam edilecektir.

ENG 300 Developing English Language Skills (5)*
PSK 308 Psikolojik Araştırmalarda Yazılım ve Programlama (3)*
PSK 311 Deneysel Desen (5)
PSK 315 Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme (4)
PSK 323 Bilişsel Süreçler I: Beyin ve Davranış (4)*
PSK 351 Kişilik Kuramları (5)
PSK 373 Psikopatoloji I (4)

ENG 350 Translation (5)*
PSK 304 Etik İlkeler (4)
PSK 306 Psikoloji Tarihi (4)
PSK 309 Nitel Veri Analizi (4)
PSK 324 Bilişsel Süreçler II: Zihin ve Davranış (4)*
PSK 362 Endüstri / Örgüt Psikolojisi (4)*
PSK 374 Psikopatoloji II (5)

4. Yıl (Uzmanlaşma)

Dördüncü eğitim yılının amacı, genel bilim ve psikoloji formasyonunu kazanmış olan öğrencinin, psikolojinin en az 3 alt alanından dersler seçerek uzmanlaşmasını sağlamaktır.

ENG 460 Presentation Skills (3)*
PSK 419 Yapay Zeka ve Gelecekçilik (2)
PSK 481 Psikoterapi Yaklaşımları (4)*
PSK XXX Seçmeli Ders I (4)
PSK XXX Seçmeli Ders II (4)
PSK XXX Seçmeli Ders III (4)
PSK XXX Seçmeli Ders IV (4)
PSK XXX Seçmeli Ders V (4)

SENG 450 Advanced Academic Writing Skills (3)*
PSK 418 Çok Boyutlu Modelleme (3)*
PSK 482 Görüşme Teknikleri (4)
PSK XXX Seçmeli Ders VI (4)
PSK XXX Seçmeli Ders VII (4)
PSK XXX Seçmeli Ders VIII (4)
PSK XXX Seçmeli Ders IX (4)
PSK XXX Seçmeli Ders X (4)

Not: Parantez içinde verilen değerler derslere ait AKTS değerlerini göstermektedir.
Yanlarında * ibaresi bulunan derslerin anlatım dili de ingilizcedir.

Seçmeli Dersler

PSK400 Kültürel Psikoloji
PSK401 Trafik Psikolojisi
PSK402 Spor Psikolojisi
PSK403 Medya Psikolojisi
PSK404 Çevre Psikolojisi
PSK405 Adli Psikoloji
PSK406 Din Psikolojisi
PSK407 Varoluşçu Psikoloji
PSK408 İnternet Psikolojisi
PSK409 Sağlık Psikolojisi
PSK410 Evrimsel Psikoloji
PSK411 İleri İstatistik Uygulamaları
PSK412 Ölçek Geliştirme
PSK413 Niteliksel Araştırma Yöntemleri
PSK 415 Bağımsız Çalışma
PSK417 Laboratuvar Çalışmaları
PSK420 Nöropsikoloji

PSK421 Psikofarmakoloji
PSK422 Psikolinguistik
PSK423 Bilinç Durumları
PSK424 Karşılaştırmalı Psikoloji
PSK425 Kişilerarası Nörobiyoloji
PSK426 Davranış Genetiği
PSK427 Nöropsikolojik Testler
PSK428 Duygu ve Dikkat
PSK429 Öğrenme Kuramları
PSK430 Siyaset Psikolojisi
PSK431 Terör Psikolojisi
PSK432 Sosyal Yargı ve Karar Alma
PSK433 Benlik Psikolojisi
PSK434 Sosyal Algı ve Biliş
PSK435 Motivasyon ve Sosyal Davranış
PSK436 Deneysel Sosyal Psikoloji
PSK437 Yakın İlişkiler
PSK438 Grup Davranışı

PSK439 Sosyal Psikoloji ve Sinema
PSK440 Bilişsel Gelişim
PSK441 Yaşlanma ve Yaşlılık Psikolojisi
PSK442 Gelişim ve Sosyalleşme
PSK443 Karşılaştırmalı Gelişim Kuramları
PSK444 Bağlanma Psikolojisi
PSK445 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi
PSK446 Kayıp ve Yas Süreçleri
PSK448 Psikopatolojide Ailesel Faktörler
PSK450 Travma Psikolojisi
PSK451 Aile Terapileri
PSK452 Çocuk Psikopatolojisi
PSK453 Gelişimsel Psikopatoloji
PSK454 Oyun Terapisi
PSK455 Psikopatolojide Kültürel Faktörler
PSK456 Klinik Testler
PSK457 Bilişsel – Davranışçı Terapiler

PSK458 Geştalt Terapileri
PSK459 Özel Eğitime Giriş
PSK460 İnsan ve Toplam Kalite Yönetimi
PSK461 İş Analizi ve Performans Değerlendirme
PSK462 Örgütsel Davranış
PSK463 Eleman Seçimine Giriş
PSK464 Ergonomi
PSK466 Çocuklarda Zihinsel Değerlendirme
PSK468 Yetişkinlerde Zihinsel Değerlendirme
PSK470 Ahlâk Psikolojisi
PSK473 Duygu Düzenleme ve Psikopatoloji
PSK474 Mülteci Psikolojisi
PSK475 Çocuk Klinik Değerlendirme
PSK 476 Yetişkin Klinik Değerlendirme
PSK 477 Şema Terapiye Giriş
PSK 478 Psikodinamik Terapilere Giriş
PSK 479 Psiko-onkoloji
PSK 150 Kimlik ve Farkındalık

Bölüm Dışına Verilen Dersler

Bu dersler Psikoloji Bölümü dışındaki Başkent Üniversitesi’nin çeşitli lisans programlarında okuyan öğrenciler içindir.

© Copyright (2021)