Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
(Fakülte Dekanı)

Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
(Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Elvin Doğutepe

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekeş Tolungüç

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Akın Sarı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kahraman Erkuş
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uyar Suiçmez

Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan

Öğr. Gör. Dr. Didem Türe Şakar

Öğr. Gör. Özge Yılmaz

Arş. Gör. Elif Öykü Us

Arş. Gör. Fatih Bayrak

Arş. Gör. Beliz Toroslu

Uzm. (Klinik) Psk. Didem Sevük

Psk. Gökhan Ebren

© Copyright (2021)