Öğrenci Topluluğu

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

Başkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğu 2012 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden beri aktif bir şekilde çalışarak psikolojinin sosyal, kültürel, bilimsel ve mesleki alanlarına ilişkin faaliyetlerini sürdürmektedir.

Topluluğun temel amacı başta psikoloji öğrencileri olmak üzere psikoloji bilimine ilgi duyan herkesin “farkında ve farklı” bireyler olma yolunda adımlar atabilmesi için yol gösterici olmaktır. Topluluk, bu amaç doğrultusunda bilimsel ve kültürel faaliyetler düzenlemektedir. Özellikle de psikoloji lisans öğrencilerinin sosyal ve akademik alanlardaki gelişimlerine katkı sunabilme hedefiyle çalışmaktadır.

Topluluk faaliyetleri dört temel alt ekip ile yürütülmektedir:

Akran danışmanlığı sisteminin amacı üniversiteye yeni kayıt olan hazırlık ve birinci sınıf psikoloji öğrencilerinin bölüm ve topluluk hakkında bilgilendirilmesini, bölüm içi aktivitelerde aktif olarak rol alabilmelerini ve psikoloji lisans eğitimine adaptasyonlarını sağlamaktır. Bu amaçla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan seçilen öğrenciler hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine mentorluk yapmaktadır. Yeni gelen öğrenciler bölüm içi etkinlik ve duyurular hakkında bilgilendirilmekte, bölüme adaptasyonlarının sağlanması ve diğer öğrencilerle sosyal etkileşimlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenmektedir. Her yıl güz dönemi başında hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden akran danışmanlığı talepleri toplanmakta ve topluluk tarafından kendilerine mentorluk yapacak üst sınıflardan öğrenciler belirlenmektedir. Akran Danışmanlığı Ekibi topluluğa bağlı bir birim olarak tüm bu sürecin yönetim ve organizasyonunu sağlamaktadır.

Akran Danışmanlığı Ekip Üyeleri

İrem Özden (Ekip Sorumlusu)
Betül Yılmaz
Meryem Nazlı
Aybüke Demiraslan
Özgün Özüm Işıklı
Tan Baykal

Sosyal Medya ve Tasarım Ekibi, Başkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğunun sosyal medya hesaplarını yöneterek psikoloji alanında orijinal içerikler üretmektedir. Ayrıca bölümün ve topluluğun etkinliklerinin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak amacıyla paylaşımlar gerçekleştirmektedir. Ekip, sosyal medya hesapları için afiş, yazı ve video gibi araçlarla bilgilendirici materyaller hazırlamaktadır. Ekibin en temel hedefi; sosyal medya hesaplarını güncel bir şekilde kullanarak psikoloji lisans öğrencilerine nitelikli bilgi akışı sağlamaktır.

Sosyal Medya ve Tasarım Ekip Üyeleri

Ayşe Nur Bahçekapılı (Ekip Sorumlusu)
Aleyna Gökdemir
Aslıhan Demir
Cemre Aktaş
Duru Sıla Angı

Akademik Etkinlik Ekibinin amacı psikoloji öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektir. Ekip, düzenlediği panel ve söyleşi gibi etkinlikler aracılığıyla psikoloji öğrencilerini farklı konularda uzmanlaşmış akademisyenler ve alanda çalışan psikologlarla bir araya getirmektedir.

Akademik Etkinlik Ekip Üyeleri

Duygu Akbal (Ekip Sorumlusu)
Beste Saygın
Defne Tufan
Elif Bayçelebi
Gizem İlgar

Sosyal Etkinlik/Sorumluluk Ekibi psikoloji öğrencilerine yönelik çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemekte ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektedir. Ekip, öğrencilerin öğrenim hayatlarını sosyal açıdan aktif bir şekilde geçirebilmelerine ve aynı zamanda toplumsal duyarlılık gerektiren konularda farkındalık kazanmalarını sağlayabilecek projelere dâhil olabilmelerine imkân sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Sosyal Etkinlik/Sorumluluk Ekip Üyeleri

Buse Yılmaz (Ekip Sorumlusu)
Gülser Canpolat
Günce Akpınar
Öykü Atalay

Başkent Psikoloji Topluluğu Sosyal Medya Hesapları

İletişim
bupsktoplulugu@gmail.com

Yönetim Kurulu

Ozan Osman Oğuz
(Başkan)

Ayşe Nur Bahçekapılı
(Başkan Yardımcısı)

İrem Özden
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Buse Yılmaz
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Duygu Akbal
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Akademik Danışman

Arş. Gör. Fatih Bayrak

© Copyright (2021)