2020-2021 Yaz Öğretimi Duyurusu (2. Güncelleme)

2020-2021 Yaz öğretimi döneminde açılması planlanan derslerin listesi ve ders programı aşağıda yer almaktadır. Derslerin açılma durumu ders kayıtları tamamlandıktan sonra kesinleşecektir. Bir dersin açılabilmesi için minimum 3 öğrencinin veya yaz döneminde mezun olacak bir öğrencinin derse kayıtlı olması gerekmektedir. Yaz Okulu Yönergesi’ne göre bu koşulların sağlanmaması durumunda ilgili dersler kapatılacaktır. Dolayısıyla şu anda sizinle paylaşılan programda değişiklikler olabilir. Açılması kesinleşen dersler 18 Haziran 2021 Cuma günü ilan edilecektir. 

Yaz öğretiminde dersler hibrid (karma) sistemde gerçekleştirilecektir. Uzaktan yürütülecek derslerin sayısı açılacak dersler kesinleştiğinde azalabilecektir. Aşağıda belirtilen dersler tamamen uzaktan yapılacaktır. Diğer dersler ise yüz yüze ve uzaktan olarak karma şekilde yürütülecektir. Karma olarak gerçekleştirilecek derslerde yüzyüze ve uzaktan yapılacak derslerin haftaları dersin açılması kesinleştikten sonra bölümümüz tarafından ilan edilecektir. Bu durumda öğrencilerimizin seyahat ve barınma planlamaları yapabilmeleri için gerekli zaman dikkate alınacaktır. Hangi yöntemle olursa olsun derslerdeki sınavlar yüzyüze yapılacaktır.

Tamamen uzaktan yürütülecek dersler:

 • PSK101 Psikolojiye Giriş I
 • PSK212 İstatistik II: Çıkarsayıcı İstatistik
 • PSK224 Davranışın Fizyolojik Temelleri
 • PSK232 Sosyal Psikoloji II
 • PSK315 Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
 • PSK324 Bilişsel Süreçler II: Zihin ve Davranış

Karma (Hibrid) şekilde yürütülecek dersler:

 • PSK107 Bilim Felsefesi
 • PSK226 Deneysel Psikoloji II: Duyum ve Algı
 • PSK306 Psikoloji Tarihi
 • PSK323 Bilişsel Süreçler I: Beyin ve Davranış
 • PSK373 Psikopatoloji I
 • PSK418 Çok Boyutlu Modelleme
 • PSK419 Yapay Zeka ve Gelecekçilik
 • PSK431 Terör Psikolojisi (Seçmeli)
 • PSK428 Duygu ve Dikkat (Seçmeli)

Yukarıdaki açıklamaları okudum.
Ders programını görüntülemek istiyorum.

© Copyright (2021)