Lisans Stajı Hakkında Bilgiler

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Stajı Hakkında Bilgiler

Staj yapmak isteyen lisans öğrencilerinin izlemesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır:
Öğrencinin staj yapmak istediği kurumları belirlemesi
• Staj yapmak istediği kurumla iletişime geçmeden önce kurumun uygunluğunu staj koordinatörleri ile konuşması ve kurumun uygunluğu ile ilgili onay alması
• İlgili kurumla görüştükten sonra kurumda staj yapmasının kabul edildiğini gösteren bir belge alması.
• Aşağıdaki belgeleri bölüm sekreterliğine teslim etmesi:
o Staj yapmak istediği kurumun ismini, staj yapmak istediği tarih aralıklarını belirten ve staj koordinatörünün uygundur imzasının bulunduğu bir dilekçe
o Provizyon belgesi
o Nüfus cüzdanı fotokopisi
o Staj yapacağı kurumdan aldığı staj yapabileceğini gösteren belge

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrencilerimizin sigorta primleri Başkent Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencinin staj belgelerini her dönem açıklanan ‘staj başvuru tarihleri’ içinde teslim etmesi gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular:

 1. Ders dönemi içerisinde staj yapabilir miyim?
  Hayır. Stajlar ders ve sınav dönemleri bittikten sonra yapılabilir.
 2. Lisans eğitimim boyunca kaç staj yapabilirim?
  Staj sayısı ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Uygun kurum bulunması halinde birden fazla staj yapılabilir.
 3. Hastanede staj yapmam için bir kriter var mı?
  Evet. Klinik ortamda staj yapabilmek için Psikopatoloji I ve Psikopatoloji II derslerinin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. Bunun dışında, ilgili kurumda öğrenci ile ilgilenebilecek bir psikolog bulunmak zorundadır.
 4. Adli psikoloji ile ilgili staj yapabilir miyim?
  Adli psikoloji dersi başarıyla tamamlandığı durumda adli psikoloji ile ilgili stajlar yapılabilir.
 5. Özel terapi merkezlerinde staj yapabilir miyim?
  Çok önerilmemekle birlikte terapi merkezi bir bakanlığa bağlı resmi bir kurum ise staj yapılabilir.
 6. Özel eğitim merkezinde veya okul öncesi eğitim kurumlarında staj yapabilir miyim?
  Evet. Kurumda öğrenci ile ilgilenecek bir psikolog olması durumunda staj yapılabilir.
 7. Ne kadar süreyle staj yapabilirim?
  Ders dönemleri dışında olmak koşuluyla staj süresiyle ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, 1 aylık staj yapılması tavsiye edilmektedir.
 8. Staj yapmak istediğim kurum sigortamın yapılacağına dair belge istiyor; böyle bir belge alabilir miyim?
  Evet. İlgili kurumun böyle bir belge istemesi durumunda bölüm sekreterliğine başvurarak bununla ilgili bir yazı alabilirsiniz.
 9. Staj sonunda bölüme teslim etmem gereken belgeler var mı?
  Evet. Staj yapacağınız kesinleştikten sonra size 2 adet değerlendirme formu verilecektir. Stajınız bittikten sonra 2 formun doldurulmuş halini bölüm sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.
 10. Kurumsal bir yerde staj yapmak istiyorum ancak staj başvuru değerlendirme sonuçları bölümün staj belge teslim süresinden sonra belli olacak. Bu durumda ne yapabilirim?
  Öğrencinin elinde olmayan bir sebeple meydana gelen bir gecikme varsa staj başlama tarihinden en geç 1 ay önce staj belgelerini teslim etmesi durumunda staj sigortası yapılabilir.
 11. Staj yapacak bir kurum bulmakta zorlanıyorum. Ne yapabilirim?
  Bölümün zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Bu sebeple, gönüllü staj için ilginizi çeken bir alanda psikologların çalıştığı çeşitli kurumlarla görüşmeler yapabilirsiniz. Uygun bir kurum bulunması öğrencinin sorumluluğundadır. Bunun yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının staj imkanlarını ve gönüllü çalışma programlarını inceleyebilirsiniz.

Psikoloji Bölümü Lisans Programı Staj Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Burçin Akın Sarı (bakinsari@baskent.edu.tr)
Arş. Gör. Demet Esra Soysal (desrasoysal@baskent.edu.tr)

*Sigorta girişlerinizin gerçekleştirilebilmesi için evraklarınızı 12 Haziran 2024 tarihine kadar teslim etmeniz gerekmektedir.

© Copyright (2021)